Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Analýza návštěvnosti

Analýza návštěvnosti, jak již její název napovídá, má celkem jednoznačné poslání. Řekne vám totiž, kdo jsou vaši návštěvníci a tedy i potencionální zákazníci. Získáte přehled o tom, jak se tito návštěvníci pohybují po internetových stránkách, kolik času na kterých stránkách tráví a zda se vůbec dostanou k cíli, který byl pro daný web vytyčen. Tímto cílem může být například objednání zboží, které web nabízí.

Co je analýza návštěvnosti

Vysoká návštěvnost nemusí nutně znamenat, že jsou internetové stránky úspěšné. Je důležité rozdělit návštěvníky minimálně na ty, kteří přijdou na web náhodně a ty, kteří jej navštíví cíleně. Ať už je cílenou návštěvou myšlen přímý přístup za nějakým konkrétním účelem, nebo přístup na web na základě klíčových slov vyhledaných fulltextovým vyhledavačem při vhodně navržené SEO optimalizaci. I když na webu již budete mít cílené návštěvníky, ještě je potřeba vědět, zda vůbec tito návštěvníci naleznou to, co hledají a za čím na web přišli, případně jakým způsobem se k cíli dopracují. Tyto a další podrobné statistiky vám znázorní právě výše zmíněná analýza návštěvnosti.

Jak děláme analýzu návštěvnosti

  • Pomocí analytických nástrojů vyhodnotíme a zjistíme detailní přehled o návštěvnících a jejich chování
  • Zjištěné údaje zpracujeme a vytvoříme z nich čitelnou a použitelnou studii
  • Pokud narazíme na slabiny prezentace, které se mohou projevit například předčasným odchodem návštěvníka, pak navrhneme vhodná řešení, jak tomuto do budoucna předejít.
  • Samozřejmě výsledkem analýzy je přehledná zpráva zahrnující veškerá dostupná data, doporučení a zpracované údaje.