Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Analýza přístupnosti a použitelnosti internetových stránek

Přístupná internetová prezentace by měla tolerovat uživatele, jeho návyky, chování či softwarové vybavení. V žádném případě by uživatel, který na internetové stránky příjde neměl být omezován. Cílem auditu přístupnosti a použitelnosti je upozornit na všechna možná omezení a úskalí webových stránek a doporučení postupu k nápravě zjištěných nedostatků.

Analýzou přístupnosti a použitelnosti získáte přehled o tom, zda se na vašem webu návštěvníci orientují a zda rozumí informacím, které publikujete. Také se dozvíte, jestli jsou navigace a ovládání internetových stránek přítulné a intuitivní nejen pro cílovou skupinu uživatelů. Z hlediska přístupnosti zhodnotíme grafické zpracování s návazností na ovládání a logické celky prezentace a dále také přístupnost s ohledem na bezbariérový web, který ovšem funguje také na mobilních zařízeních. Narazíme-li na slabší části webu, které přístupnost a použitelnost snižují, navrhneme vám možnost, jak problém vyřešit.

Co je přístupnost a použitelnost internetových stránek

Přístupnost a použitelnost jsou poměrně dost důležitým faktorem každého dobrého webu. Protože graficky hezké internetové stránky s nabídkou mnoha produktů a služeb musí mít pro návštěvníka jednoduché a intuitivní ovládání. Obecně platí, že do 30ti vteřin by návštěvník internetových stránek měl umět s těmito stránkami pracovat. Každý další čas navíc, strávený zjišťováním „jak to vlastně funguje“, velmi zvyšuje riziko toho, že návštěvník přejde na web konkurence.

Také je důležité dodržovat veškerá pravidla a standardy pro tvorbu nejen user-friendly, ale také bliend-friendly, což je optimalizace stránek pro zrakově postižené občany. A v neposlední řadě je v dnešní době potřeba zohledňovat také možnost přístupu na web skrze mobilní zařízení, kterými mohou být mobilní telefony či PDA.

Jak děláme analýzu přístupnosti a použitelnosti v iMagicu

Prvním krokem je detailní audit s důkladným uživatelským testingem. Zjištěné nedostatky konzultujeme s interními odborníky na dané téma (například v oblasti grafiky, programování …) a na základě těchto konzultací vytvoříme návrh na řešení problematické části webu. Výstupem našeho auditu je detailní dokument s kompletními výsledky včetně již zmiňovaných návrhů řešení problematických částí.