Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Analýza SEO optimalizace

Analýzou SEO optimalizace získáte absolutní přehled nad tím, jak si webové stránky stojí z hlediska internetových vyhledavačů. Analýzou SEO optimalizace ale také dokážeme nalézt nedostatky internetových stránek a navrhnout jejich nejefektivnější řešení. Dále doporučíme vhodná klíčová slova, na která by bylo přínosné internetové stránky optimalizovat.

Dobrá SEO optimalizace dokáže na váš web přivést návštěvníky a potencionální klienty. Navíc se lze přesně zaměřit na cílovou skupinu, která je pro web stěžejní. Důkladná SEO optimalizace zároveň také snižuje náklady investované do reklamy. To proto, že uživatel, který hledá produkt či službu prostřednictvím internetových vyhledavačů si vás jednoduše najde na předních pozicích výsledků vyhledávání.

Co je SEO optimalizace

Zkratka SEO (search engine optimalization) v překladu znamená optimalizace pro internetové vyhledavače. Aby web byl optimalizovaný, nestačí mít jen hezkou a intuitivní grafickou podobu, ale je třeba dodržovat řadu pravidel a norem již při jeho tvorbě či administraci. SEO optimalizace se skládá ze dvou základních faktorů. On-page faktory, tedy to, co můžeme ovlivnit na stránce a off-page faktory, tedy to, co ne vždy ovlivnit lze. Mezi on-page faktory patří například validní výstupní kód, hustota a výstižnost klíčových slov, sémantická struktura aj. K off-page faktorům patří především počet zpětných odkazů, kdy je důležitá nejen jejich četnost, ale i kvalita.

Jak provádíme analýzu SEO optimalizace

  • Vyhodnotíme kompletní návštěvnost webu. Na jaká klíčová slova přicházejí návštěvníci, odkud přicházejí a jak se na webu pohybují.
  • Zjistíme jaká jsou nejčetnější klíčová slova v prezentaci. A následně nalezeneme další vhodná klíčová slova a fráze.
  • Velmi důkladně zanalyzujeme zdrojový kód webu, a to včetně sémantické struktury a celkového toku informací.
  • Zjistíme pozice internetových stránek ve vyhledavačích na daná klíčová slova.
  • Navrhneme řešení optimalizace zdrojového kódu či flow informací na stránkách.