Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Internetové online PPC kampaně

Jak by se vám líbilo platit za reklamu jen tolik, nakolik je účinná. Tedy za skutečně oslovené uživatele a tedy potencionální zákazníky. To by bylo ideální nemyslíte ? A právě takový model nabízejí PPC reklamní kampaně. Platíte jen za skutečného návštěvníka, kterého váš inzerát zaujal.

Výhody online PPC reklamní kampaně

  • Možnost definice klíčových slov a frází, na která se inzerát zobrazí
  • Přesné zacílení na konkrétní lokality
  • Platíte až za skutečně přivedeného návštěvníka na vaše internetové stránky
  • Možnost předem stanovit rozpočet celé reklamní kampaně
  • Lze velmi rychle reagovat na sezonní akce, bonusy, akční nabídky apod.
  • Perfektní přehled o efektivitě a výkonu internetové reklamní kampaně

Co znamená PPC

V překladu PPC znamená platba za proklik (Pay Per Click), tedy nabídnete inzerát, který je na předem definovaná klíčová slova zobrazován. Nicméně neplatíte za to, že inzerát uživatelé vidí a čtou, platíte až za takového člověka, kterého vaše nabídka zaujme a na váš inzerát klikne, čímž přejde na vaše internetové stránky.

Jak PPC kampaně fungují

Obecný princip fungování je jednoduchý, uživatel internetu něco hledá a když hledá to, co vy nabízíte, zobrazíte mu svůj reklamní inzerát. Pokud váš inzerát hledajícího uživatele osloví, klikne na něho a dostane se na vaše internetové stránky.

Kde se reklamní inzeráty zobrazují

V PPC rozlišujeme dva druhy cílení na umístění. Nejčastěji se setkáváme s umístěním reklamních inzerátů ve výsledcích vyhledávání. Druhým způsobem cílení na umístění je cílení do obsahové sítě, tedy na konkrétních internetových portálech.

Cílení PPC reklamní kampaně ve výsledcích vyhledávání

Představte si, že si řeknete: ,,Jakmile někdo bude hledat některý z produktů, který prodávám/poskytuji, chci aby viděl můj inzerát´´

A přesně k tomu PPC reklamní kampaň s cílením do výsledků vyhledávání slouží. Nadefinují se klíčová slova, na která chcete reklamní inzerát zobrazit a jakmile tato budou vyhledávána, bude zobrazen váš inzerát.

A pojďme dále. Nyní už tedy máme slova a fráze, na která chcete zobrazovat reklamní inzeráty, ale k čemu by vám byl byť i potencionální zákazník, který je však mimo váš akční rádius. Ano i s tím si v rámci PPC kampaní lze poradit. Geograficky lze cílit velmi přesně na předem definované lokality.

Cílení PPC reklamní kampaně na konkrétní servery

V rámci obsahové sítě lze reklamní kampaň cílit na předem definované servery, které jsou součástí obsahové sítě Google. Výhodou tohoto cílení je možnost využít nejen textových, ale i grafických reklamních formátů.

Jak zjistit úspěšnost PPC kampaní

Každá reklamní kampaň, kterou má iMagic na starost je pečlivě monitorována a vyhodnocována. Naši klienti mají vždy přehled o tom, co jejich zákazníky zajíma a naopak, jak se chovají a často lze zjistit i proč se tak chovají. Podrobná analýza a vyhodnocení PPC reklamních kampaní je zárukou celkového přehledu o dění během provozu PPC reklamní kampaně a vynaložených prostředcích na její realizaci.