Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Nástroje online a offline marketingu

Mezi nástroje online i offline marketingu patří především:

  • Bannery
  • Katalogy a fulltextové vyhledavače
  • Pay-per-click kampaně (PPC)
  • Produktové microsite (mikrostránky)
  • Emailing a direct mailing
  • PR neboli Public Relations
  • Věrnostní programy
  • Advergaming

Bannery

Slouží hlavně k budování povědomí o značce (Brand kampaně). Lze u nich využívat i netradičních formátů.

Katalogy a fulltextové vyhledavače

Silně etablovaný marketingový nástroj na trhu. Mezi katalogy a vyhledávače patří například Gogole, Seznam, Jyxo, Atlas, Centrum a další. Při registraci do vyhledávačů se proto velmi uplatní využití SEO a SEM.

Pay-per-click kampaně (PPC)

Představte si, že na internetu budete platit jen za to, co se skutečně stane. Neplatíte za zobrazení reklamy, ale platíte až v momentě, kdy skrze reklamu na vaše internetové stránky příjde návštěvník, tedy potencionální klient. V praxi pay-per-click kampaně fungují způsobem vyšší nabídky za vyšší pozici ve vyhledávači. Tuto vyšší pozici tedy získáte v momentě, kdy jste ochotni zaplatit například 10kč namísto 9Kč za každého nového návštěvníka, který se k vám proklikne přes inzerát.

Uplatní se při tom dva principy:

  • Platíte pouze za proklik , ale ne za zobrazení.
  • Pozici klíčového slova získáte dle ceny za proklik.

Produktové microsite (mikrostánky)

Jedná se o specializovaný "miniweb", který má za cíl prezentovat nový produkt či obchodní akci. Ve většině případů je nezávislý na firemních internetových stránkách. Může používat odlišnou grafiku, animace, zvuky, video apod. Microsite zvýrazní produkt ve Vaší nabídce a zároveň poskytne informace o něm mnohdy i zábavnou a hravou formou. Jedním s klíčových nástrojů pro tvorbu Microsite je výkonný publikační nástroj Invio CMS (vhodný pro tvorbu kampani, firemních webů, microsite a jejich vzájemné propojení).

Emailing a direct mailing

Emailing a direct mailing patří mezi mocné nástroje marketingu. Nutno podotknout, že email je dlouhodobě nejúspěšnějším nástrojem marketingu. Díky e-mailu můžete svým zákazníkům zaslat například informace o nových produktech, reklamních akcích apod. Zkrátka se připomenete. V případě emailing a direkt mailingu se nejedná v žádném případě o spam!

Věrnostní programy

Věrnostní programy slouží k udržení kontaktu se zákazníkem a získávání nových. Mezi věrnostní programy patří spotřebitelské soutěže prostřednictvím mobilních telefonů, linky spotřebitelské podpory apod. Více informací o nabídce věrnostních programů získáte na stránce Věrnostní a motivační programy.

PR neboli Public Relations

Je mnoho způsobů, kterými lze vybudovat dobré vztahy s veřejností.. Jedním z nich mohou být články publikované na oborových nebo obecných internetových portálech, články v novinách, časopisech a ostatních periodikách nebo také tiskové zprávy a tiskové konference. Nicméně pro PR na internetu platí jistá specifika, která naznačují, že internetové PR je dnes nutností.

Advergaming

Součástí advergamingu jsou hry a loga pro mobilní telefony, interaktivní CD/DVD ROMy, bonusové a jiné. Advergaming lze tedy chápat jako interaktivní hru sloužící k marketingovým účelům.