Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Naše služby a řešení

Fullservisová agentura iMagic je spolehlivým partnerem při řešení kampaní, věrnostních programů a dalších služeb využívajících možností mobilního marketingu.

SMS komunikace cílená na spotřebitele

Jedná se o naší základní nabízenou službu v oblasti mobilního marketingu. Spotřebitel např. zašle unikátní kód z výrobku a obratem se dozví, zda cenu vyhrál, či nikoliv. Službu lze podle požadavku navrhnout pro jednosměrnou nebo obousměrnou komunikaci. 

Některé z možností a výhod využití služby 

 • Zvýšení motivace zákazníka.
 • Jednoduchá jednosměrná reklamní sdělení.
 • provoz kampaně po celou dobu jejího běhu

 

SMS kampaně mezi spotřebitelem a firmou

Tato sofistikovanější služba je obousměrnou komunikací mezi spotřebitelem a firmou. Služba má charakter reklamy. Firma v propagačních materiálech uvede číslo, kam mohou zákazníci napsat svůj dotaz. Není třeba volat, zasílat e-maily. Stačí pouze SMS.  Spotřebiteli naopak přichází odpověď formou SMS nebo jiným kanálem na základě preferencí spotřebitele. Reklamní sdělení pomocí multimediálních aplikací. Loga, melodie, MMS, EMS a další. Kombinace vyzváněcích melodii, log, vzkazů. Potenciální zákazník může požadovat informaci e-mailem (faxem), o kterou je schopen požádat jednoduchým odesláním SMS.

Některé z možností a výhod využití služby

 • Získávání informací od zákazníků.
 • Sdílení informací o aktivitách značky, firmy
 • Zasílání cílených informací konkrétním zákazníkům.
 • Objednávání produktů prostřednictvím SMS. 
 • Rychlý a levný průzkum trhu v porovnání s ostatními masmedii.
 • provoz kampaně po celou dobu jejího běhu

 

Realizace J2ME her s firemní tématikou

Jedná se o samostatný produkt, který lze využít velmi vhodně při realizaci kampaně na klíč. Samostatně je produkt určen určen pro propagaci značky. Ideální pro koncové spotřebitele. Hry jsou podobné hrám stažitelným na internetu hry jsou vytvářeny na platformě J2ME.

 

Marketingové kampaně na klíč

Naším nejrozsáhlejším produktem je možnost vytvoření celé kampaně na klíč. Kampaně jsou rozsáhlejší a určeny pro delší časové období. Je využíváno většiny dostupných nástrojů a technologii na trhu.  Kampaně na klíč jsou podrobně vyhodnocovány po celý průběh jejich nasazení. Nejen tedy po skončení celé kampaně. To umožňuje během nasazení kampaň měnit a reagovat tak pružně na výkyvy. 

Některé z možností a výhod využití služby 

 • Soutěže s využitím SMS.
 • Věrnostní systémy využívající loga, vyzváněcí tóny, video, grafiku .
 • Podpora značky.
 • Motivační prvky a cílené zasílání informací.
 • Nástroj pro bonusy a odměny.
 • Možnost navazování kampaní nebo opětovného nasazení.

 Pro více informací o nabízených řešeních kontaktujte naše marketingové oddělení