Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Současné a budoucí trendy

Díky nástupu nových progresivních technologií (Flash Lite, J2ME) a jejich kladného přijetí ze strany zákazníku a veřejnosti je mobilní marketing v České republice na prudkém vzestupu a přirozeně ho tak využívá stále více firem. Tento fakt si dnes již uvědomuje řada společností a při plánování marketingových aktivit již předem počítá se zařazením tohoto nového média do svého marketingového mixu, nebo jako sekundární aktivitu nejčastěji pro podporu na poli B2B aktivit.

Současné využití mobilního marketingu je ovlivněno technickými možnostmi mobilních technologií, ale hlavním hráčem, rozhodujícím o úspěchu či neúspěchu je vždy uživatel. Úspěch reklamní kampaně závisí na správném načasování a formě podání, přičemž na úspěch aktivit mobilního marketingu působí faktorů více. Podívejme se tedy nejdůležitější marketingové nástroje, jež nabízejí současné technologie, a jak mohou ovlivnit třeba právě vás.

Textovka tam a zpět, zkrátka stará dobrá SMS

Z marketingového hlediska je SMS využívána k jednosměrné a obousměrné komunikaci. Příkladem jednosměrné komunikace může být hlasování formou SMS.  Naopak příkladem obousměrné SMS komunikace může být velmi úspěšný věrnostní program české pobočky světového výrobce pneumatik Pirelli. Prodejci se registrují do soutěže pomocí „startovací“ SMS. Poté zasílají textovou zprávu ve zvláštním formátu vždy, když uskuteční prodej pneumatik. SMS systém jim automaticky přičítá kredity. Podle jejich počtu obdrží účastník odpovídající odměnu, např. digitální fotoaparát nebo DVD přehrávač. Komfort obousměrné komunikace je tedy zřejmý.

Sponzorované SMS

Za poněkud nešťastné řešení se z dnešního pohledu čím dál více ukazují tzv. sponzorované SMS zasílané přes WAP portály nebo z internetových stránek. Tyto služby například nabízejí někteří mobilní operátoři. Vše je nastaveno tak, že uživateli je sice umožněno zdarma odeslat SMS, ale zároveň je k této SMS přibaleno reklamní sdělení.  Jedním ze zajimavých řešení řešení je tak například služba Student SMS Grátis poskytovaná společností Vodafone. Tato služba umožňuje lidem do 26 let odesílat SMS do všech sítí zadarmo. Odesílateli se sice na displeji objeví reklamní sdělení, ale příjemce zprávy žádnou reklamu neobdrží.

Mobilní marketing pro rychloobrátkové zboží

Nejviditelněji se užívá mobilního marketingu na trhu rychloobrátkového zboží při využití dvou základních scénářů.
Prvním z nich je tipování „něčeho v něčem“. Takovým scénářem může být situace, kdy zákazník odešle svůj tip a zařadí se tak do soutěže například o automobil. Účastník však také získá jednoduchou JAVA hru, spořič displaye, nebo vyzváněcí melodii jako malou odměnu za jeho snahu.
Druhým běžným scénářem je získání mobilního obsahu za jakýkoliv nákup konkrétního produktu. Typicky je uživateli odeslána SMS, která obsahuje odkaz na WAP stránku. Uživatel klikne na odkaz a dostane se na stránku, která identifikuje typ jeho telefonu a přesměruje ho na stránku s mobilním obsahem. Na té jsou již data optimalizovaná pro určitý typ telefonu. Právě vyzváněcích melodií, log a obrázků pro mobilní telefony je často využíváno jako bonusů a motivačních nástrojů cílených na zákazníka. Tato metoda je navíc kladně přijímána uživateli, podle nichž neobtěžuje.

Na křídlech interaktivity

Výrazný neúspěch MMS a EMS z hlediska marketingového potenciálu, způsobený do značné míry složitostí použití a cenovou strategií operátorů společně s požadavky uživatelů po větší interaktivitě, de facto předznamenal vývoj nových progresivních technologií, jakými jsou Flash Lite a J2ME. Využitím těchto nástrojů je možné vytvářet složité animace, pracovat s daty z internetového serveru, přehrávat hudbu a video. Hry napsané na platformě Flash Lite a J2ME v současné době také tvoří největší podíl takto napsaných aplikací. Marketingovými specialisty je tato oblast velmi hojně využívána, protože poskytuje nové možnosti jak oslovit zákazníka. Je zde aplikován princip tzv. advergamingu. Ten má jednu výhodu. Uživateli poskytuje zábavu a obsažené reklamní sdělení je chápáno jako přirozená součást služby.

Budoucnost je v mobilním videu a vyhledávání

Na internetu je stahování a přehrávání videa delší dobu velkým hitem, což  napomáhá i přenesení trendu do mobilních přístrojů. Z posledních výzkumů vyplývá, že největší zájem o tuto formu služeb mají uživatelé v Asii, skoro 55 %. V Evropě je tento podíl menší a pohybuje se zatím okolo 30 %. Tento stav je dán hlavně pomalým zaváděním nových technologií mobilními operátory.Dalším zajímavým celosvětovým trendem se ukazuje i vyhledávání informací pomocí mobilního telefonu. Většina lidí dává v poslední době přednost vyhledávání přes mobilní klony velkých vyhledávacích portálů.  Tento příklad potvrzuje fakt, že účinné propojování interaktivních médií bude trendem a podstatou úspěšnosti v budoucnu.

Dnes však stále zůstává „obyčejná“ SMS nejlépe využitelným a po technické stránce uživatelem zvládnutelným formátem. O to důležitější je tedy rozmyšlení a příprava nejen mechaniky akce, ale i srozumitelnost sdělení aby uživatel nebyl na pochybách co má vykonat a očekávat. Důležitým prvkem zůstává také technické ošetření okrajových stavů komunikace.

Agentura iMagic, s.r.o.

Článek byl v nezkrácené podobě publikován v týdeníku Marketing&Média 23 / 2008