Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Výhody mobilních kampaní

V současné době dochází k zásadním změnám v postoji spotřebitele k reklamě. Masově orientované reklamy přestávají být zajímavé. Koncový spotřebitel si naopak žádá individuální přístup. Mobilní telefon se stal ideálním nástrojem pro takové použití.  Začíná být běžná kombinace telefonu, internetu, přehrávače hudby a digitálního fotoaparátu v jednom jediném mobilním přístroji. Nebude to trvat dlouho a otevřou se další nové možnosti pro toto nové médium.

Dobře zvládnutá kampaň zaměřená na business-to-consumer může přinést

  • Pozitivní vnímání a loajalitu zákazníků.
  • Zajímavé informace o kupním chování zákazníků.
  • Spojení znalostí o spotřebitelích a marketingových mechanismech poskytne zákazníkům jednotný a lukrativní zážitek ze značky.
  • Zrychlená cesta na trh.
  • Větší efektivita v cílení informací jako konkurenční výhoda.

V současné době jsou mobilní technologie asi jedním z nejlepších prostředků k zajištění obsahu podle chování spotřebitele. Lze tedy přesněji určit povahu potencionálního zákazníka. Tradiční přístupy cílení na zákazníka je proto dobré propojovat s mobilními technologiemi, aby se předešlo nespojeným zkušenostem, které zbavují zákazníka jeho výsad.

Další výhody mobilního marketingu:

  • Vysoká operativnost v reálném čase.
  • Snadná a rychlá aktualizace.
  • Vysoký komfort pro své klienty.
  • Nízké náklady na marketingové kampaně v porovnání ostatními masmédii.
  • Široká nabídka dílčích služeb.