Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Reklamní kampaně

Správně cílená a promyšlená reklamní kampaň je vždy zárukou úspěchu, což platí samozřejmě i v internetovém, tedy online, světě. Pro naše klienty připravujeme internetové kampaně pomocí mnoha druhů médií za účelem vždy postaveným na míru právě klienta. Reklamní kampaní dokážeme podpořit podej, povědomí o značce či produktu nebo udržovat stabilní relevantní návštěvnost internetových stránek.

Aby se reklamní kampaň stala skutečně efektivní a přinesla kýžené výsledky, je třeba ji vždy velmi pečlivě naplánovat, rozmyslet a připravit. Vybrat vhodná komunikační média, zjistit co nejvíce infromací o cílové skupině, zvolit stategii a vhodný způsob komunikace a další a další dílčí kroky, které je třeba vždy navrhovat ve vzájemné symbióze.

Přeskočíme-li spoustu nutných kroků, které je třeba vyšlapat po cestičce k úspěchu a přesuneme se k již spuštěné a aktivní reklamní kampani, přichází na řadu další důležitá fáze, kterou je analýza a vyhodnocení kampaně a jejích přínosů, kladů a záporů. Správně analyzované údaje a ukazatele mohou napovědět, a leckdy také napoví o tom, jakým směrem by bylo dobré kampaň vést do budoucna, jak ji ještě více rozšiřovat a dosahovat vytyčených cílů.

Díky velmi těsné spolupráci reklamní agentury iMagic a Magic Seven jsme schopni efektivně integrovat on-line a off-line komunikační média tak, aby vytvořila optimální mix.

V reklamní kampaní může být podle potřeby využito více mediálních nástrojů. Prostřednictvím mediálních nástrojů( internet, tisk, billboardy, plakáty a jiné.) lze dosáhnout vytyčeného cíle. Mediální nástroje jsou tedy použity v první linii reklamní kampaně a přímo ovlivňují cílovou skupinu, pro kterou je kampaň určena.

Mezi hlavní mediální nástroje reklamních kampaní tedy patří zejména:

  • Bannery
  • Animace
  • Flash hry
  • Reklamní letáky a brožury
  • Video
  • Vizuální symboly (vizuální symbolika)
  • Plakáty
  • Přání, PF
  • Výroční zprávy