Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Produktový web

Produktový web má za úkol nabízet produkty a služby poskytované vaší firmou, vytvoří podvědomí a kladný vztah k značce a navíc je vhodným online marketingovým nástrojem, který pomůže přivést návštěvníky a tedy i potencionální zákazníky.

Společnosti, které prodávají specifické produkty či služby tyto služby a produkty nabízejí prostřednictvím tzv. produktových webů. Pod pojmem produktový web si tedy lze jednoduše představit například internetové stránky, které mají za cíl nás seznámit s novým produktem, jeho přednostmi a výhodami proti konkurenci apod. Případně nám zároveň takovýto web dokáže produkt nabídnout a propagovat za pomoci reklamní kampaně.

Produktový web ale může také v některých případech sloužit jen k získání povědomí o nově chystaném produktu. Respektive má za cíl podpořit kladný názor různých veřejností na vybraný produkt, podpořit kladný vztah k značce. Využití produktových webů je často jedním s hlavních nástrojů marketingové strategie společnosti. K těmto a podobným cílům je tedy vhodné využít produktového webu.

Mezi typické zástupce produktového webu tedy patří hlavně:

  • Obsáhlý produktový web. Na takovém webu většinou najdete kompletní sortiment výrobků produkovaných společností. A to včetně podrobných informací o každém z produktů.
  • Produktová Microsite. Microsite je velmi často samostatnou web aplikací, která má za cíl pomoci prodeji určitého důležitého výrobku společnosti. Jsou i případy, kdy je více Microsite součástí obsáhlého produktového webu.

Více informací o využití Microsite naleznete na stránce Marketingová strategie a poradenství