Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Finep & partners, a.s.

zpět na výpis osobních referencí

Mgr. Jan Zachariáš, Marketing Director

Spolupráce s iMagicem byla vždy příjemná a efektivní.

Se skupinou Magic Seven jsme začali spolupracovat v době, kdy bylo potřeba zahájit prodej bytů a výstavbu největšího developerského projektu v Praze, bytového projektu Nová Harfa. Ta nám připravila kompletní marketingovou, kreativní a komunikační strategii včetně využití online reklamní kampaně.

Za plánem online části strategie stála společnost iMagic, která ji rozvrhla do dvou fází s přestávkou na prázdniny. Po první fázi, iMagic podrobně vyhodnotil návštěvnost projektové části prezentace a navrhnul úpravu strategie kampaně i nákupu médií na další období. Výsledkem byla efektivní online kampaň při dodržení původního rozpočtu s velmi slušnou mírou konvertibility.

iMagic se zde ukázal jako kvalitní konzultant pro online strategie. Nadále jsme společně s iMagicem realizovali návrh a výrobu televizního spotu, multimediální prezentace, prezentaci na mega screan obrazovce u Nuselského mostu, reklamní flash bannery apod