Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Diskuzní portál o pravicové politice www.napravo.cz

zpět na výpis referencí

Portál www.napravo.cz je určen pro aktivní zájemce o českou politiku. Portál byl vytvořen, aby pravicově smýšlejícím občanům a jejich oponentům, poskytl prostor pro vedení odborných polemik a diskuzí.

Obsah portálu je rozdělen do několika tématických okruhů, ke kterým jsou zveřejňovány inspirativní články, které podněcují čtenáře k zamyšlení a diskuzi s ostatními návštěvníky portálu.

Odkaz na projekt: www.napravo.cz/

O klientovi

Extender je mladá, rychle se rozvíjející komunikační a poradenská agentura. Vznikla v roce 2006, ale už nyní se na práci pro její klienty podílí 20 lidí. V současné době se specializuje na to, aby s pomocí nejmodernějších technologií a způsobů práce nabídla svým klientům nejkvalitnější služby v oblasti, kterou nazývá po britském vzoru „Making brands famous“. Pomáhá uvádět na trh, podporuje pomocí nadlinkových, podlinkových i guerilla marketingových postupů klienty a jejich značky z oblasti bankovnictví, realit, farmacie, spotřebního zboží, oděvů i celebrit.

Více podrobností o klientovi

Přínosy projektu

 • Podpora rozvoje informovanosti aktivnějších zájemců o pravicovou politiku
 • Portál je propojen s prezentacemi pravicových politiků. Uveřejnění jejich článků a stanovisek je velmi jednoduché, stačí pár kliknutí myší

Zadání

 • Na podnět klienta jsme řešili problém, jak zajistit, aby bylo možné vybrané články a stanoviska z webových prezentací politiků zveřejňovat přímo na portálu www.napravo.cz bez nutnosti přepisování či ručního kopírování textů z jednotlivých prezentací na portál.

Řešení

 • Webové prezentace politiků jsme propojili do jednotného systému společně s portálem www.napravo.cz. Díky tomu lze nejen zveřejňovat články centrálně na portálu napravo.cz, ale dokonce je možné články rozmísťovat i mezi jednotlivými prezentacemi vzájemně a tak je možné zásadní pravicové články a informace společně sdílet.
 • Tento projekt jsme začali pečlivou vícefázovou analýzou, na které se podílelo více analytiků. Nejprve jsme ve spolupráci s klientem provedli analýzu potřeb a požadavků, které jsou kladeny na portál napravo.cz a webové prezentace politiků, dále jsme pokračovali technologickou analýzou možností vzájemného propojení prezentací. Nakonec jsme vytvořili Implementační studii, která již zcela konkrétně popisovala strategii projektu a způsob implementace.
 • Pro implementaci jsme použili redakční systém invioCMS, který byl doplněn o potřebné speciální funkce. Samotný redakční systém a jeho jednotlivé moduly jsou ve svém základu natolik uživatelsky konfigurovatelné, že jej ani v tomto případě nebylo nutné systémově upravovat.
EXTENDER, s.r.o.

Realizace: 10/2007

náhled
náhled

Realizační tým

 • Martin Drábek - analytické práce
 • Roman Lošťák - grafický design
 • Marek Jančík - implementace

Typ projektu:

 • Implementace redakčního / publikačního systému (CMS)
 • Produktový web
Obor:
 • Veřejné / státní instituce
Typy prací:
 • Analytické práce
 • Implementace redakčního/publikačního systému (CMS)
 • Kreativní strategie a grafické práce
 • Tvorba HTML a CSS
 • Webhosting, serverhosting a technická podpora
 • Zakázkové programování

On-line katalog přístrojů BTL

Firemní portál a prezentace, Implementace redakčního / publikačního systému (CMS), Produktový web

On-line katalog přístrojů BTL

Hlavní částí této internetové aplikace je velmi sofistikovaný a propracovaný katalog produktů v mnoha jazykových mutacích.

 Zajímavostí projektu bylo propojení internetového katalogu s informačním systémem LCS Noris. Grafické zpracování bylo řešeno na straně klienta.