Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Internetový portál města Mariánské Lázně

zpět na výpis referencí

Mariánské Lázně patří mezi nejkrásnější místa naší vlasti. Agentura iMagic se krásy tohoto lázeňského města snažila kreativně zachytit i přes omezení, které jsou kladeny na interaktivní komunikaci státní správy. V dílně iMagic vznikal 6 měsíců nový internetový portál, zaměřený nejen na běžné potřeby občana, ale také na podnikatele a cestovní ruch, který je jedním z důležitých zdrojů městských příjmů.

Odkaz na projekt: www.marianskelazne.cz/

O klientovi

Mariánské Lázně jsou druhými největšími českými lázněmi s velkým bohatstvím minerálních pramenů. Přímo v areálu jich vyvěrá 40 a v nejbližším okolí téměř 100. Území současných lázní patřilo premonstrátskému klášteru v Teplé, jehož opat K. K. Reitenberg prosadil z popudu klášterního lékaře J. J. Nehra počátkem 19.století výstavbu prvních lázní. Na základě velkolepého projektu architekta V. Skalníka byly provedeny terénní úpravy a založeny parky, které jsou dnes vedle množství pramenů nejcharakterističtějším znakem města. V roce 1866 byly Mariánské Lázně povýšeny na město a počátkem 20.století již patřily mezi nejvýznamnější evropská střediska.

Více podrobností o klientovi

Přínosy projektu

 • Nové atraktivní a moderně pojaté grafické zpracování internetového portálu
 • Detailně zpracovaný a fungující business model internetového portálu
 • Segmentace návštěvníků do dvou hlavních skupin: "Pro občany" a "Pro turisty" výrazně zvyšuje přehlednost a použitelnost internetového portálu
 • Vysoká míra interaktivity a maximální využití internetového prostředí
 • Optimalizace internetového portálu dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, včetně elektronické podatelny
 • Propojení internetového portálu s externími informačními systémy jako je například spisová služba

Zadání

 • Vytvořit přístupný a bezbariérový portál, který nebude klást překážky v přístupu k prezentovanému obsahu.
 • Přístupný web musí poskytovat návštěvníkovi informace nezávisle na jeho schopnostech, technickém vybavení či zdravotním stavu včetně momentálních indispozic.
 • Použitelnost aplikace pro mobilní prohlížeče (prohlížeče v mobilních telefonech, PDA, MDA apod.)
 • Jednoduchá a přehledná navigace s logickou strukturou obsahu
 • Administrační systém s možnosti distribuce uživatelských práv a prostředí editace obsahu podobné uživatelskému prostředí MS Word • Návrh obchodního modelu a strategie internetového portálu
 • Správa jazykových mutací

Řešení

 • Grafické práce se snaží kromě základních definic a doporučení daných zákonem kreativně podchytit i kulturní a historický význam města Mariánské Lázně
 • Optimalizace pro uživatele se zrakovými poruchami a epileptiky je prováděno dle český a amerických doporučení (WCAG)
 • Struktura internetového portálu je rozdělena do dvou segmentů "Pro občany" a "Pro turisty", které zpřehledňují obsahově velmi rozsáhlý projekt
 • Při implementaci projektu je kladen důraz na maximální přístupnost návštěvníka k prezentované informaci, nezávisle na platformě nebo internetovém prohlížeči a jeho schopnostech využívat použité technologie
 • K realizaci projektu je využit vyspělý systém pro správu internetového obsahu, publikační systém MagicWebDrive
 • Je navržená obchodní strategie včetně využití městského portálu pro reklamní účely komerční sféry (katalog firem, kalendář akcí, reklamní bannery)
 • Pro zadavatele jsou připraveny administrátorské účty.
 • Samozřejmostí je i kvalitní zaškolení uživatelů a administrátorů v sídle zadavatele.
 • Portál je realizován ve třech jazykových mutací s oddělenou a nezávislou správou
Město Mariánské Lázně

Realizace: 5/2006

náhled
náhled

Realizační tým

 • Roman Lošťák - grafický design
 • Tomáš Mistoler - analytické práce
 • Hynek Lípa - implementace

Typ projektu:

 • Audit, analytické služby a studie
 • Firemní portál a prezentace
 • Implementace redakčního / publikačního systému (CMS)
 • Kreativní design
 • Marketingová strategie a poradenství
Obor:
 • Veřejné / státní instituce
Typy prací:
 • Analytické práce
 • Implementace redakčního/publikačního systému (CMS)
 • Kreativní strategie a grafické práce
 • Marketingová strategie
 • Multimédia (animace,audio, video, 3D vizualizace)
 • Tvorba HTML a CSS

Wolters Kluwer (ASPI) portál

Firemní portál a prezentace

Wolters Kluwer (ASPI) portál

Realizovali jsme komplexní řešení firemního obchodního portálu předního vydavatele právní a ekonomické literatury včetně elektronického obchodu.