Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Intranetový portál společnosti Pražská teplárenská, a.s.

zpět na výpis referencí

Rozsáhlý intranetový portál společnosti Pražská teplárenská, která zásobuje teplem většinu pražských podniků a domácností. Portál obsahuje nepřeberné množství informací a aplikací. Integruje do jednoho bodu data z různých databází a odkazy na mnohé interní aplikace.

O klientovi

Pražská teplárenská a.s. je v současnosti jednou z nejvýznamnějších teplárenských společností v České republice, a to jak z hlediska zásobovaných objektů, tak i kapacitou provozovaných zařízení.

Více podrobností o klientovi

Přínosy projektu

 • Intranetový portál se stal základním nástrojem interního marketingu společnosti. Zaměstnanci získali na jednom místě přístup k mnoha informacím, které jim usnadňují pracovní aktivity a jsou přínosné i pro mimopracovní vyžití.

 • Z funkcionalit intranetového portálu uživatelé oceňují zejména:
  • Telefonní seznam - komplexní telefonní seznam, s možností vyhledávat zadáním mnoha kritérií, je napojen na SQL databázi telefonní ústředny. Díky tomu je seznam vždy aktuální.
  • Seznam je také napojen na databázi personálního systému, u každého kontaktu je v telefonním seznamu zobrazeno, zda je pracovník přítomen v budově.
  • Zobrazení salda pracovní doby - intranetový portál silně využívá personalizace. Díky napojení na personální systém Odysea si může každý pracovník zobrazit své saldo pracovní doby.
  • Archiv dokumentů interní legislativy - v intranetu je pracovníkům společnosti k dispozici rozsáhlý archiv dokumentů interní legislativy.
  • Archiv je možné fulltextově prohledávat a také možno využit řadu upřesňujících kritérií prohledávání (typ dokumentu, status dokumentu, atd.)

Zadání

 • Zadáním klienta bylo připravit intranetový portál, který dovolí snadnou administraci dat pro stovky zaměstnanců společnosti a zároveň zpřístupnit data z mnoha externích systémů třetích stran.
 • Přáním klienta bylo rovněž zajistit v intranetu oddělené informace po pracovníky dceřiných organizací.
 • Speciálním požadavkem bylo zpřístupnění vybraných informací z korporátního serveru www.ptas.cz pro pracovníky, kterým je zamezen přístup na internet.

Řešení

 • Po jmenování projektového týmu byla v rekordním čase připravena analýza a implementační studie.
 • Na straně klienta byl jmenován řešitelský tým složený ze zástupců klíčových uživatelů, jejichž požadavky analytik získával a vyhodnocoval na řadě schůzek.
 • Vzhledem k požadavkům klienta na bezpečnost a možnost omezit přístup k libovolným stránkám intranetu libovolným uživatelům či skupinám bylo navrženo řešení využívající NTLM autentikaci webového serveru IIS. Díky tomuto řešení je intranetová bezpečnostní politika plně svázána s korporátním Active Directory a je tedy umožněno jednotné přihlašování uživatelů (tzv. single sign-on).
 • Aby bylo možné snadno nastavovat práva na odbory, útvary a oddělení, dochází k synchronizaci dat o organizační struktuře a uživatelích s personálním systémem a LDAP adresářem (Active Directory).
 • Jedním z klíčových požadavků klienta byla náhrada manuálně aktualizovaného XLS s telefonním seznamem pracovníků automatizovaným řešením. Při analýze vyšlo najevo, že společnost má pravidelně aktualizovaný seznam v databázi digitální telefonní ústředny.
 • Bylo tedy vyvinuto řešení, které přistupuje k datům v telefonní ústředně a dovoluje uživateli je prohledávat. Zároveň se z těchto dat generuje adresář do XLS šablony.
 • Díky robustní a dobře rozmyšlené výchozí architektuře intranetu většinu administrátorských činností provádějí zaškolení pracovníci klienta. iMagic bývá přizván pouze k vytváření nových sekcí, kde je třeba programátorských zásahů.
 • Pro klienta nadále zajišťujeme profylaktické práce a podporu pro administrátory.
Pražská teplárenská, a.s.

Realizace: 12/2004

náhled
náhled
náhled

Realizační tým

 • Martin Janda - grafické práce
 • Tomáš Myšík - programování
 • Antonín Komenda - programování
 • Miroslav Renda - analytické práce a testing

Typ projektu:

 • Audit, analytické služby a studie
 • Implementace redakčního / publikačního systému (CMS)
 • Intranetový portál
 • IT projekty / vývoj SW na zakázku
Obor:
 • Energetika
Typy prací:
 • Implementace redakčního/publikačního systému (CMS)
 • Tvorba HTML a CSS
 • Zakázkové programování

On-line katalog přístrojů BTL

Firemní portál a prezentace, Implementace redakčního / publikačního systému (CMS), Produktový web

On-line katalog přístrojů BTL

Hlavní částí této internetové aplikace je velmi sofistikovaný a propracovaný katalog produktů v mnoha jazykových mutacích.

 Zajímavostí projektu bylo propojení internetového katalogu s informačním systémem LCS Noris. Grafické zpracování bylo řešeno na straně klienta.