Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Portál Národního památkového ústavu

zpět na výpis referencí

Nový informační portál Národního památkového ústavu představuje veřejnosti fungování NPÚ a usnadňuje jí orientaci v široké oblasti péče o památky v naší zemi. Na jednom místě zde zájemci mohou najít množství zajímavých informací, užitečných rad, doporučení na výlety, pozvánek na nejrůznější akce, zpráv o dění na zámcích a hradech atp.

Odkaz na projekt: www.npu.cz

O klientovi

Národní památkový ústav (dále jen NPÚ) je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s celostátní působností. Je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou ministerstvem kultury.

Více podrobností o klientovi

Nová struktura rozsáhlých informací o památkové péči v ČR

Obsah portálu jsme nově strukturovali dle potřeb jednotlivých cílových skupin, takže vznikly obsahově a graficky oddělené části pro odborníky, vlastníky a pro návštěvníky památek.

Zachování veškerých datových zdrojů z původního portálu a nový přistup k nim

Protože se na portále zobrazují data z několika externích databází a zároveň existoval rozsáhlý archív dat původního webu, bylo nutné připravit velice komplexní převod dat do nové databáze a připojit nový systém na původní externí zdroje. Toto se podařilo bez jakékoli ztráty dat a za plného provozu starého systému.

Zefektivnění správy webového obsahu

Pro nový web jsme použili nejnovější verzi publikačního systému InvioCMS, do kterého jsme díky zakázce implementovali několik významných vylepšení, která budou přínosem i pro další uživatele tohoto systému. Správa obsahu je nyní přehlednější a proto i efektivnější.

Využití komunitních funkcí (hlasování, diskuse a jiné)

Kromě nasazení nejnovější verze InvioCMS jsme při implementaci webu využili i náš nový frontendový "framework" iBusiness Platform, který obsahuje obecná řešení pro mnoho základních komunitních funkcí. Pro účely NPÚ jsme tato řešení zákaznicky upravili a přizpůsobili jsme je potřebám našeho klienta.

Národní památkový ústav

Realizace: 1/2011

náhled
náhled
náhled

Realizační tým

 • Pavel Šimůnek
 • František Rapčák
 • Radek Perdok
 • Tomáš Pařízek
 • Roman Lošťák

Typ projektu:

 • Audit, analytické služby a studie
 • Implementace redakčního / publikačního systému (CMS)
 • IT projekty / vývoj SW na zakázku
 • Kreativní design
Obor:
 • Veřejné / státní instituce
Typy prací:
 • Analytické práce
 • Implementace redakčního/publikačního systému (CMS)
 • Kreativní strategie a grafické práce
 • Tvorba HTML a CSS
 • Webhosting, serverhosting a technická podpora
 • Zakázkové programování

On-line katalog přístrojů BTL

Firemní portál a prezentace, Implementace redakčního / publikačního systému (CMS), Produktový web

On-line katalog přístrojů BTL

Hlavní částí této internetové aplikace je velmi sofistikovaný a propracovaný katalog produktů v mnoha jazykových mutacích.

 Zajímavostí projektu bylo propojení internetového katalogu s informačním systémem LCS Noris. Grafické zpracování bylo řešeno na straně klienta.