Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Reklamní kampaň developerského projektu Nová Harfa

zpět na výpis referencí

Návštěvnost projektové prezentace se po dobu kampaně zvýšila více než 10x.
Průměrná doba, strávená uživatelem na prezentaci, se zvýšila 2,75x !

Odkaz na projekt: www.finep.cz

O klientovi

Společnost FINEP byla založena v roce 1995. Na začátku bylo hlavní snahou zakladatelů firmy přispět k oživení trhu s menšími byty, který v té době stagnoval. Tento záměr se vydařil a společnost úspěšně expandovala.

Více podrobností o klientovi

Přínosy projektu

 • Zrealizována úspěšná reklamní kampaň, které přivedla společnosti Finep množství relevantních zájemců o byt.
 • Kampaň byla ve svém průběhu vyhodnocována a upravována tak, aby se bez navýšení původního rozpočtu dosáhlo maximálních výsledků.
 • Projektová prezentace byla upravena, aby se na ní návštěvníci dobře orientovali a měli všechny dostupné informace po ruce. Současně byla prezentace, dle navržené strategie, doplněna o edukativní informace.
 • Návštěvnost projektové prezentace se po dobu kampaně zvýšila více než 10x.
 • Průměrná doba, strávená uživatelem na prezentaci, se zvýšila 2,75x !

Zadání

 • Základním zadáním bylo vyvolat zájem a zprostředkovat schůzku zájemce s obchodníkem společnosti FINEP pro projekt Nová
  Harfa I.
 • Výzvou projektu bylo především velice neblahé povědomí veřejnosti o nabízené lokalitě, spojené zejména se současným „průmyslově-zbořeništím“ vzezřením okolí dané lokality.

Řešení

 • Agentura iMagic zpracovala návrh komunikační strategie a podrobný mediaplán, včetně podrobného plánu umístění jednotlivých reklamních prvků.
 • Pro dosažení požadovaných výsledků jsme z reklamních prvků vyloučili bannery a ostatní neadresovatelné formáty, protože jejich účinnost nemohla být korektně změřena.
 • Soustředili jsme se na placené i přirozené PR články.
 • Velmi podrobně a široce připravené Pay Per Click (PPC) kampaně s rozsáhlou množinou klíčových slov a frází.
 • A další prvky, u kterých je reálná přesnější adresovatelnost požadované cílové skupině. Speciální součástí byly například online rozhovory s představiteli magistrátu městské části Prahy 9 na zpravodajském serveru.
 • Kampaň byla strategicky rozdělena na dvě části v poměru cca 30% / 70%:
  • první kratší část, která byla následně podrobená analýze efektivity
  • druhá část optimalizovaná na základě výsledků analýz úspěšnosti první části
 • Součástí strategie byl i audit současné projektové webové prezentace a návrh úprav nezbytných pro úspěšnost kampaně.
 • Následovalo přepracování grafického řešení, kódu prezentace i obsahové části tak, aby vyhovovala technickým nárokům kampaně a zejména poskytovala návštěvníkovi potřebné informace v přehledné a dostupné podobě.
 • Prezentace byla rovněž optimalizována pro možnost průběžných a detailních analýz návštěvnosti.
 • Po ukončení první části kampaně jsme zpracovali podrobnou analýzu návštěvnosti webové prezentace, kde jsme hodnotili:
  • Počty návštěvníků
  • Jejich cesty po prezentaci
  • Časy strávené na jednotlivých stránkách
  • Slova a fráze, které zadali návštěvníci do vyhledávače, než přišli na stránku
  • Další informace související s cílovou akcí - schůzkou s obchodníkem FINEPu.
 • Takto podrobnou analýzu nám umožnila technologie „browser base“ analýz, mimo jiné za pomoci špičkového analytického nástroje ClickTracks Professional.
 • Z vyhodnocení vyplynulo množství informací, které jsme následně využili k optimalizací druhé části kampaně.
 • Využili jsme servery, ze kterých přicházeli návštěvníci s největší mírou konvertibility servery, ze kterých přicházelo nejvíc návštěvníků, kteří si domluvili osobní schůzku
 • Současně jsme získali informace, jakým způsobem se návštěvníci pohybují po prezentaci. Těchto informací jsme využili pro další úpravy projektové prezentace, abychom pohyb návštěvníků po prezentaci a získání důležitých informací maximálně zjednodušili a zpříjemnili.
 • Následovala druhá část reklamní kampaně. V této části jsme využili správu kampaně na základě „dynamického harmonogramu“.
 • U každého nasazeného reklamního formátu (na každém serveru) byla pečlivě sledována návštěvnost a konvertibilita. V okamžiku, kdy některá z hodnot začala mít sestupnou tendenci, byl (tento již „okoukaný“) obsah vyměněn.
 • Po ukončení druhé části kampaně byla znovu zpracována podrobná analýza. Na jejím základě byl vypracován shrnující dokument se strategickými doporučeními pro další kampaně, směřující k propagaci jednotlivých developerských projektů.
 • V reklamní kampani byly využity následující hlavní formáty:
  • PR články na úvodních stránkách zpravodajských serverů
  • PR články na oborových serverech a příslušných sekcích zpravodajských a hobby serverů
  • PPC kampaň Google AdWords
  • MegaScreen obrazovka nad Nuselským mostem
  • TV reklama v reality show
  • Multimediální prezentace na plazma zobrazovači na veletrhu „Bydlení“
  • … a další
FINEP & partners a.s.

Realizace: 6/2005

náhled
náhled
náhled

Vedoucí projektu

 Josef Blovský - fotografie
Josef Blovský, Head of Strategy & Advertising

Je zkušený profesionál, na kterém klienti oceňují především jeho přístup, nadhled, orientaci v problému a schopnost případné problémy vyřešit.

Realizační tým

 • Daniel Bezányi - strategie
 • Martin Janda - grafický design
 • Tým reklamní agentury Magic Seven

Typ projektu:

 • Audit, analytické služby a studie
 • E-commerce
 • Kreativní design
 • Marketingová strategie a poradenství
 • Multimédia (animace, audio, video, 3D vizualizace, hry)
 • Produktový web
 • Reklamní kampaně
Obor:
 • Stavebnictví a nemovitosti
Typy prací:
 • Analytické práce
 • Kreativní strategie a grafické práce
 • Marketingová strategie
 • Multimédia (animace,audio, video, 3D vizualizace)
 • Tvorba HTML a CSS

Multimediální prezentace na podporu online aplikaci „Konfigurátor ŠkodaAuto“

IT projekty / vývoj SW na zakázku, Multimédia (animace, audio, video, 3D vizualizace, hry)

U příležitosti spuštění, ve své době revoluční, aplikace online Konfigurátoru na stránkách ŠKODA AUTO a.s., jsme připravili multimediální prezentaci na CD.