Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

ČEPS, a.s.

zpět na výpis klientů

ČEPS, a.s. je akciová společnost provozující ze zákona přenosovou soustavu (dále jako PS) ČR. Jejím úkolem je zajištění přenosu elektřiny, zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku, údržba, obnova a rozvoj zařízení PS, zajištění mezinárodní spolupráce elektrizační soustavy ČR na trhu s elektřinou v EU.

logo

ČEPS, a.s. jako provozovatel přenosové sítě ČR spolupracuje bilaterálně především se svými sousedícími partnery – provozovateli přenosových soustav v Bavorsku a ve východním Německu, Polsku, Rakousku a na Slovensku. Zvláště intenzivní mnohostranná spolupráce je v rámci regionální organizace CENTREL, která sdružuje partnery z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska.

Specialisté z ČEPS, a.s. aktivně spolupracují v rámci unie pro koordinaci přenosu elektrické energie UCTE, jejíž synchronně propojený systém integruje kontinentální Evropu od Portugalska po Polsko na severu až po Řecko v jihovýchodní oblasti. Význačným předělem v kvalitě spolupráce byl říjen 1995, kdy přenosová soustava České republiky byla synchronně propojena se západoevropskou sítí UCTE. 17. května 2001 se ČEPS stal zakládajícím členem nové organizace UCTE.

Od listopadu 2001 byla ČEPS asociovaným členem ETSO, Evropského sdružení provozovatelů přenosových soustav a od června 2003 se stala jako první provozovatel přenosové soustavy ze střední a východní Evropy plnoprávným členem ETSO.

Regulace vůči UCTE a zúčtování se sousedními soustavami jsou prováděny v rámci bloku CENTREL zúčtovacím a regulačním centrem EACC, které pracuje od roku 1996 ve Varšavě u PSE-Operator.

Zástupci ČEPS spolu aktivně pracují v pracovních skupinách a týmech EURELECTRIC, ČEPS je rovněž zapojena do práce mezinárodní organizace CIGRE, která řeší odborné otázky přenosu elektrické energie.

klient: ČEPS a.s.
Mezi všemi grafickými náměty, ke kterým se formou ankety mohlo vyjádřit našich více než 400 zaměstnanců, se iMagic nesmazatelně zapsal dvěma návrhy, které se umístily na prvních dvou místech.

(celý text »)

Ing. Jitka Matisková,
tisková mluvčí

Více osobních referencí

Redesign internetové prezentace společnosti OPTREAL

Firemní portál a prezentace, Implementace redakčního / publikačního systému (CMS), Marketingová strategie a poradenství, Multimédia (animace, audio, video, 3D vizualizace, hry)

Redesign internetové prezentace společnosti OPTREAL

V roce 2008 prošla www prezentace realitní společnosti Optreal rozsáhlými změnami, které zajistily zajímavější formu prezentování pozemků jejím zákazníkům.