Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

ČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU - CzechTourism

zpět na výpis klientů

Příspěvková organizace Česká centrála cestovního ruchu (ČCCR) byla zřízena v roce 1993 za účelem propagace země jako atraktivní turistické destinace na zahraničním i domácím trhu. Významnými partnery agentury při této propagaci jsou domácí turistické regiony, města a obce i podnikatelské subjekty. Organizace spadá pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

logo

Od 1. srpna 2003 její oficiální název zní Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism.

CzechTourism podporuje příjezdový a domácí cestovní ruch obecně a dále se zaměřuje na propagaci konkrétních oblastí cestovního ruchu, kterými jsou lázeňství, kongresová a incentivní turistika a golfová turistika. Hlavní aktivity jsou směřovány do českých regionů a zvyšování jejich návštěvnosti je prioritou agentury CzechTourism.

K propagaci České republiky v oblasti cestovního ruchu přispívá 25 zahraničních zastoupení CzechTourism po celém světě.

CzechTourism pořádá fam tripy pro incomingové cestovní kanceláře, press tripy pro zahraniční novináře, prezentuje Českou republiku na zahraničních i domácích veletrzích. Prezentaci ČR napomáhá i ve formě reklamních kampaní v zahraničních TV, tisku apod., vydává a distribuuje obrovské množství prospektů v 17 jazykových mutacích a jiných propagačních materiálů a spravuje webové stránky zaměřené na odbornou veřejnost - www.CzechTourism.cz a na turisty z celého světa - www.CzechTourism.com v 19 jazykových mutacích.

Informační portál města Plzně - tvorba grafiky a XHTML šablon

Audit, analytické služby a studie, Kreativní design

Informační portál města Plzně - tvorba grafiky a XHTML šablon

Internetové stránky města Plzně si zasloužily redesign. Pustili jsme se tedy do práce s velikým odhodláním a s jediným cílem: Vytvořit moderní design internetových stránek a jednotlivých portálů, a to s maximálním ohledem na přístupnost, použitelnost a zákonné požadavky pro www stránky. Druhou fází projektu bylo samotné vytvoření XHTML šablon.