Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

ČSOB Factoring, a.s.

Zahájení spolupráce: 2/2007

zpět na výpis klientů

ČSOB Factoring, a.s. je jednou ze společností skupiny ČSOB.

Zabývá se bankovními a finančními službami. V České Republice patří k největším factoringovým společnostem.

logo

Společnost ČSOB Factoring je jednou z největších factoringových společností v ČR s tržním podílem 18,6 %. Svým klientům poskytuje finanční zdroje formou financování postoupených pohledávek, které vznikly z dodávek zboží nebo poskytnutí služeb, zpravidla se splatností do 90 dnů. Factoring je oproti bankovnímu financování velice flexibilní a může být poskytnut jak na základě tuzemských, tak exportních pohledávek.

Součástí služeb je i správa postoupených pohledávek včetně zajištění jejich inkasa. V případě bezregresního factoringu společnost svým klientům nabízí i převzetí rizika neplacení. Klienty factoringové společnosti jsou jak výrobní, tak obchodní společnosti, jejichž roční obrat se pohybuje obvykle nad 20 mil. Kč.

Nejčastěji se klienti rekrutují z oborů jako jsou strojírenství, elektrotechnika, stavební materiály, zdravotnictví, kovy, dřevo, plasty, potraviny, chemie apod. a nejčastěji se jedná o velkoobchodní nebo výrobní organizace z těchto oborů.

Informační portál Agentury na podporu regionálního rozvoje

Firemní portál a prezentace, Implementace redakčního / publikačního systému (CMS)

Informační portál Agentury na podporu regionálního rozvoje

Slovenský portál Agentury na podporu regionálního rozvoje si klade za cíl poskytnout svým návštěvníkům co možná nejvíce informací v přehledné a srozumitelné formě.