Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

EXTENDER, s.r.o.

zpět na výpis klientů

Extender je mladá, rychle se rozvíjející komunikační a poradenská agentura. Vznikla v roce 2006, ale už nyní se na práci pro její klienty podílí 20 lidí. V současné době se specializuje na to, aby s pomocí nejmodernějších technologií a způsobů práce nabídla svým klientům nejkvalitnější služby v oblasti, kterou nazývá po britském vzoru „Making brands famous“. Pomáhá uvádět na trh, podporuje pomocí nadlinkových, podlinkových i guerilla marketingových postupů klienty a jejich značky z oblasti bankovnictví, realit, farmacie, spotřebního zboží, oděvů i celebrit.

logo

Vedení společnosti stálo u vzniku Komory Public Relations - nové nezávislé profesní asociace PR agentur v roce 2004. Dnes pomáhá organizovat její činnost. Komora PR spolupořádá nebo zaštiťuje například soutěže Firemní médium roku nebo Tiskový mluvčí roku. Agentura Extender spolupracuje při praktických seminářích s Vyšší odbornou školou managementu v Praze a Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze. Její členové pravidelně přednášejí na Fakultě multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

klient: Extender, s.r.o.

iMagic volíme nejen kvůli vysoké technologické odbornosti, ale také pro jeho schopnost tvořivě rozvíjet naše projekty a hledat společnou cestu vzájemného obohacení a neustálého zvyšování kvality společných služeb.

(celý text »)

Jiří Chvojka,
jednatel společnosti

Více osobních referencí

Osobní www prezentace senátora ODS pana Jiřího Oberfalzera

Firemní portál a prezentace, Implementace redakčního / publikačního systému (CMS)

Osobní www prezentace senátora ODS pana Jiřího Oberfalzera

Prezentaci jsme pojali jako víceúčelový portál, který umožňuje panu Jiřímu Oberfalzerovi kromě standardních záležitostí, kterými jsou volební program a životopis, zveřejňovat také mnoho zajímavých článků, stanovisek, odkazů a fotografií z pracovního i soukromého života. Portál umožňuje návštěvníkům také nahlédnout do pracovního diáře senátora.

Portál je propojen s portálem www.napravo.cz , na kterém lze pomocí pár kliknutí myší zveřejnit jakýkoliv článek z portálu senátora.