Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

EXTENDER, s.r.o.

zpět na výpis klientů

Extender je mladá, rychle se rozvíjející komunikační a poradenská agentura. Vznikla v roce 2006, ale už nyní se na práci pro její klienty podílí 20 lidí. V současné době se specializuje na to, aby s pomocí nejmodernějších technologií a způsobů práce nabídla svým klientům nejkvalitnější služby v oblasti, kterou nazývá po britském vzoru „Making brands famous“. Pomáhá uvádět na trh, podporuje pomocí nadlinkových, podlinkových i guerilla marketingových postupů klienty a jejich značky z oblasti bankovnictví, realit, farmacie, spotřebního zboží, oděvů i celebrit.

logo

Vedení společnosti stálo u vzniku Komory Public Relations - nové nezávislé profesní asociace PR agentur v roce 2004. Dnes pomáhá organizovat její činnost. Komora PR spolupořádá nebo zaštiťuje například soutěže Firemní médium roku nebo Tiskový mluvčí roku. Agentura Extender spolupracuje při praktických seminářích s Vyšší odbornou školou managementu v Praze a Vyšší odbornou školou publicistiky v Praze. Její členové pravidelně přednášejí na Fakultě multimediálních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

klient: Extender, s.r.o.

iMagic volíme nejen kvůli vysoké technologické odbornosti, ale také pro jeho schopnost tvořivě rozvíjet naše projekty a hledat společnou cestu vzájemného obohacení a neustálého zvyšování kvality společných služeb.

(celý text »)

Jiří Chvojka,
jednatel společnosti

Více osobních referencí

Jarní on-line kampaň ČSOB Factoring

Marketingová strategie a poradenství, Reklamní kampaně

Jarní on-line kampaň ČSOB Factoring

Po úspěšně dokončeném projektu přípravy firemní prezentace společnosti ČSOB Factoring, a.s. jsme zahájili online podporu návštěvnosti prezentace. Přestože kampaň byla spuštěna jako testovací, přinesla překvapivě dobré výsledky. z vyhodnocení této kampaně jsme získali podklady pro efektivní naplánování podzimní kampaně.