Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Hospodářská komora Přerov

zpět na výpis klientů

Hospodářská komora okresu Přerov pracuje od roku 1993 jako samostatný právní subjekt v celorepublikové síti Hospodářské komory České republiky, ustanovené zákonem č. 301/1992 Sb. Jejím posláním je podporovat podnikatelské aktivity, prosazovat, ochraňovat a zajišťovat potřeby svých členů.

logo

Regionální exportní místo CzechTrade pro Olomoucký kraj v Přerově

Od 11. října 2000 působí Hospodářská komora okresu Přerov jako Regionální informační místo CzechTrade (RIM CT), což umožňuje rychlejší přístup firmám v regionu střední Moravy ke službám a produktům CzechTrade. Tyto služby a produkty jsou zaměřené na informační a poradenskou podporu v oblasti exportu českým firmám, přičemž se přerovská komora ještě specializuje na podporu obchodu mezi Českou a Slovenskou republikou. Podnikatelé mají možnost přímo ve svém regionu získat stejně kvalitní služby jako v centrále v Praze, navíc ušetří čas a cestovní náklady.

Od 1. července 2006 působí Hospodářská komora okresu Přerov jako Regionální exportní místo CzechTrade (REM CT). Cílem činnosti je poskytnout komplexní paletu možností finanční i nefinanční podpory exportu ze strany České republiky.

Pirelli B2B věrnostní program pro prodejce s využitím mobilního marketingu

E-commerce, Marketingová strategie a poradenství, Reklamní kampaně, Věrnostní a mobilní kampaně

Pirelli B2B věrnostní program pro prodejce s využitím mobilního marketingu

Úspěšný věrnostní program pro přímou podporu prodeje pneumatik s využitím SMS kanálu pro komunikaci.