Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Kancelář Senátu Parlamentu ČR

Zahájení spolupráce: 8/2006

zpět na výpis klientů

Kancelář Senátu byla zřízena zákonem o sídle Parlamentu ČR k zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činností Senátu, jeho orgánů, funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu.

logo

Odbor informačních technologií zajišťuje svou činností informační systém v Senátu, jeho orgánech a v Kanceláři Senátu na odpovídající technické úrovni a zajišťuje jeho účelné a bezpečné napojení na informační systémy externích subjektů (zejména senátorských kanceláří, Kanceláře Poslanecké sněmovny, orgánů státní správy, EU, NATO) prostřednictvím Internetu.

Grafické návrhy a tvorba HTML šablon pro www.senat.cz

Firemní portál a prezentace

Grafické návrhy a tvorba HTML šablon pro www.senat.cz

Pro celkové zlepšení použitelnosti a přístupnosti www prezentace Senátu Parlamentu ČR jsme na základě analýzy dodané kanceláří Senátu vypracovali nový grafický design prezentace.

Design jsme poté převedli do webových šablon ve formátu HTML tak, aby šablony splňovali mnoho technologických standardů. Výsledné šablony používá klient jako vzor pro tvorbu své webové prezentace.