Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Reader`s Digest VÝBĚR s.r.o.

Zahájení spolupráce: 8/2006

zpět na výpis klientů

Společnost Reader’s Digest Association, Inc. je mezinárodní korporací (obrat okolo 2,4 mld USD) s rozmanitým spektrem aktivit v nakladatelské, vydavatelské a direkt-marketingové oblasti, věnující se zejména výrobě a distribuci časopisů, knih, hudebních nosičů, videokazet a dalších produktů.

Reader’s Digest vyvíjí svou činnost po celém světě. Časopis Reader’s Digest, vlajková loď mezi tituly v nabídce korporace, je se svými 23 miliony prodaných výtisků a zhruba 95 miliony čtenářů měsíčně nejčtenějším časopisem na světě. Společnost založili v roce 1922 manželé Dewitt a Lila Wallaceovi, kteří filozofii svého podnikání opřeli o zjištění, že běžný čtenář nemá nikdy dostatek času přečíst vše, co je v tisku publikováno, a že uvítá, nabídne-li mu někdo kvalitní redakční výběr z aktuálních informativních, poučných i zábavných článků.

logo

Reader’s Digest svými produkty vychází vstříc především rodinným potřebám, výrazně se orientuje i na trh čtenářů starších 50 let, tedy na rozrůstající se demografickou skupinu, jejíž zákaznický potenciál se v mnoha zemích značně zvětšuje. Pod vedením současného předsedy představenstva a generálního ředitele Thomase O. Rydera směřuje společnost Reader’s Digest svůj hlavní zájem do několika strategických oblastí: Zdraví & Domov, Rodina, Víra, Finance a Počítače. Připojením vydavatelství Reiman Publications v roce 2002 přibylo k těmto „pilířům“ i Vaření.

Až na několik výjimek jsou hlavní produkty společnosti Reader’s Digest nabízeny výhradně formou zásilkového prodeje v rámci každé země. Při tvorbě produktů se často už na samém začátku přihlíží k možnosti uplatnění výrobku v mezinárodní distribuci, tedy k jeho úspěšnosti v globálním měřítku.

V České republice společnost působí pod názvem Reader’s Digest Výběr, s. r. o., a to od roku 1993. I zde využívá k prodeji direkt-marketingové aktivity. Produktový katalog Reader’s Digest Výběru obsahuje širokou nabídku knižních titulů a edic, zejména encyklopedických, přírodovědných a zeměpisných publikací, žánrově pestré hudební kompilace a tradiční série věnované světovým autorům vážné hudby, ale také videokolekce, přinášející rozsáhlé cestopisné a přírodopisné dokumenty a hodiny poutavé zábavy a poučení. Úspěšnou beletristickou edici představuje Nejlepší světové čtení.

K důležitým aktivitám patří rovněž vydávání časopisů včetně světově proslulého měsíčníku Reader’s Digest, vycházejícího v České republice pod názvem Reader’s Digest Výběr. Tento časopis v ČR díky svému nákladu oslovuje každý měsíc na 100 000 předplatitelů a přináší jim vybrané informace, poučení a zábavu z celého světa. Kutilům všech generací je určen měsíčník časopis Receptář.

Analytická studie on-line potřeb koncernu SAZKA

Audit, analytické služby a studie

Analytická studie on-line potřeb koncernu SAZKA

Pro výběrové řízení na výběr dodavatele redakčního systému pro společnost SAZKA, a.s. jsme zpracovali analytickou studii, která komplexním způsobem rozebírá jednotlivá kritéria, jaká musí redakční systém mít, aby naplňoval potřeby webových prezentací koncernu SAZKA.