Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

SAZKA, a.s.

Zahájení spolupráce: 5/2006

zpět na výpis klientů

Společnost SAZKA, a.s., již padesát let vnáší do života sázejících zábavu a vzrušení ze hry. Během své existence se stala neodmyslitelnou součástí společenského a ekonomického života České republiky.

logo

Akciová společnost SAZKA je obchodní společnost, jejímž hlavním posláním je vytvářet finanční prostředky pro financování veřejně prospěšných účelů ve sportu a tělesné výchově.

Díky těmto financím je umožněn provoz mnoha sportovních zařízení a odvětví, která by bez činnosti SAZKA, a.s., nemohla existovat. Tím, že SAZKA, a.s., finančně pomáhá sportu, snižuje i výdaje státního rozpočtu do tohoto odvětví. Takto uspořené prostředky mohou být přerozděleny do jiných sfér státního zájmu.

Velkou zásluhu SAZKA, a.s., je třeba spatřovat především v podpoře sportování mládeže. Pokud pomineme aspekt výchovy budoucích reprezentantů, je třeba poukázat hlavně na prevenci proti negativním vlivům, zasahujícím mladší generaci (kouření, alkoholismus, drogy). Pokud se mladý člověk realizuje na sportovišti, je mnohem nižší pravděpodobnost, že bude zasažen některým z těchto návyků. Sport též pomáhá k vytváření přátelství mezi lidmi, ke vštěpování zásad fair-play, k ctižádostivosti a hlavně ke zvýšení odolnosti organismu, což v konečném důsledku pomáhá snižovat náklady na zdravotnictví, čímž jsou samozřejmě šetřeny daně poplatníků.

Předchozí roky uzavřela tato společnost jako zdravá, silná a prosperující firma, která se těší důvěře veřejnosti i obchodních partnerů.

Web Waldofské školy

Implementace redakčního / publikačního systému (CMS)

Web Waldofské školy

Se začínajícím školním rokem 2010/2011 je spojeno spuštění nového portálu pro Waldorskou školu v pražských Jinonicích. Nový portál je postaven nad iBusiness Platform a zahrnuje tři do té doby samostatně působící prezentace. Pomocí nového publikačního systému iBusiness Platform a díky pedagogům, rodičům a zástupců Spolku pro založení waldorfské školy v Praze se podařilo zvládnout práci při přípravě prezentačního portálu v relativně krátkém čase.