Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Základní škola waldorfská

Zahájení spolupráce: 6/2010

zpět na výpis klientů

Základní škola waldorfská v Jinonicích je školou s 1. - 9. postupným ročníkem. Vznikla z iniciativy rodičů organizovaných ve Spolku pro založení waldorfské školy v Praze díky podpoře MČ Prahy 5, která ji založila jako svou obecní školu, byť již od počátku školu navštěvují děti z celé Prahy a okolí. Své první prvňáčky přivítala ve školním roce 1992/1993. Děkujeme všem učitelům, rodičům, přátelům, MČ Praha 5 a všem našim sponzorům za jejich podporu!

logo

Za vznikem naší waldorfské školy stojí hlavně úsilí rodičů a přátel waldorfské pedagogiky, kterým byla v roce 1992 díky vstřícnosti Městské části Praha 5 poskytnuta budova bývalé školy v Praze Jinonicích. Podmínkou úřadu bylo, že rodiče sami zajistí a provedou její celkovou rekonstrukci. V budově, která 20 let sloužila jako sklad, musel „Spolek rodičů pro založení waldorfské školy“ zrekonstruovat téměř vše - odpady, rozvody vody a elektřiny, podlahy, omítky, stropy, komíny, kotelnu, postavit nové sociální zařízení, udělat rozvody teplé vody a topení a mnoho dalšího. Sponzorské dary a půjčky stačily jen na nejnutnější odborné práce, vše ostatní dělali rodiče - v odpoledních hodinách, víkendech a o prázdninách.
Oficiální činnost byla zahájena 1. září 1992 otevřením jedné třídy prvního ročníku, která strávila školní rok v pronajaté místnosti nedaleké sokolovny. Každý další rok se škola rozrůstala o novou první třídu, takže ve školním roce 2000/2001 byl dovršen její postupný růst v úplnou základní školu s devíti ročníky.
Rekonstrukce prostor postupně pokračovala i v dalších letech, ve školním roce 1997/1998 však již byly kapacity budovy (1. – 5. ročník) vyčerpány, podařilo se nám však získat další prostory v pavilonu na návrší, vzdáleném asi 300 metrů od školy. Své místo zde po postupných úpravách nalezly další 4 třídy (6. - 9.ročník).
Pedagogický duch působil v Jinonicích střídavě již od 19.století. Hlavní budova školy byla postavená patronem a majitelem Jinonic a Butovic knížetem ze Schwarzenbergu v roce 1836 a fungovala zde klasická vesnická jednotřídka (běžná základní škola). Odměnou všem, kteří se v devadesátých letech minulého století zasloužili o navrácení žáků do těchto prostor, je škola s klidným, harmonickým okolím. Její poloha v tiché zástavbě rodinných domů na okraji Prahy, nedaleko rozsáhlé přírodní rezervace Prokopské údolí, nabízí řadu půvabných míst pro výuku, vycházky i odpočinek.  

Projekty klienta

Animované multimediální PF 2007 AV MEDIA

Kreativní design, Multimédia (animace, audio, video, 3D vizualizace, hry)

Animované multimediální PF 2007 AV MEDIA

Pro společnost AV MEDIA, a.s. jsme připravili elektronické animované vánoční přání pro rok 2007.

Byl navržen zábavný scénář související s oborem činnosti společnosti – prodej a pronájem audio-vizuální techniky.

PF bylo úspěšně a s pozitivním ohlasem rozesláno klientů a partnerům společnosti.