Zde naleznete veškeré informace o činnosti online divize Magic Seven do roku 2011.

Nyní nás sledujte na www.magicseven.cz a na www.redakcni-system.cz.

Zámek Kozel - NPÚ, ÚOP Plzeň

Zahájení spolupráce: 10/2006

zpět na výpis klientů

Národní kulturní památka ve Šťáhlavech (Plzeňský kraj). Památku spravuje národní památkový ústav ÚOP Plzeň. Jedná se o klasicistní lovecký zámek postavený na konci 18.století pod vedením stavitele Václava Haberditze pro stavebníka Jana Vojtěcha Černína. Čtyřkřídlá přízemní budova kolem obdélníkového vnitřního nádvoří byla podle návrhu Ignáce Palliardiho doplněna o dvě dvojice budov - kapli s jízdárnou a protějškem lokajnu s konírnou,čímž vznikl celistvý areál.

Do výzdoby zámku se významně zapsal malíř a dekoratér Antonín Tuvora, který technikou al secco vymaloval plochy většiny místností. Interiérová expozice je vytvořena z dobového mobiliáře, který je ukázkou umění a řemesla z období rokoka a klasicismu.

Zámecký areál je zasazen do rozsáhlého přírodně - krajinářského parku.

logo

Areál klasicistních objektů, obklopený 30 ha přírodně krajinářským parkem, stavěný jako sezonní, lovecké sídlo Václavem Haberditzem pro Jana Vojtěcha Černína a dobudovaný J.N.I.Palliardim v celistvý komplex, který díky nepřetržitému používání se v relativně dobrém stavu dochoval až do zestátátnění, jako ukázka bydlení přelomu 18. a 19. století.Zhruba v polovině dvousetleté historie tohoto objektu, změnil zámek majitele. Stal se jím rod Waldsteinů, který až do konfiskace, na základě dekretu č. 12/ 1946 prezidenta republiky, tento majetek vlastnil.

V roce 1946 byl zámek Kozel vybrán k tzv. kulturně výchovnému využití a spolu s dalšími 112 památkovými objekty zpřístupněn veřejnosti. Zároveň se stal jednou z 35 ” sběren ” tzv. svozů mobiliárních fondů, které Národní kulturní komise určila k deponování mobiliárních fondů, které vybrala asi z 2 500 hradů a zámků ( tyto historické objekty po zestátnění začaly sloužit k jiným, než kulturním, účelům). Od té doby se eviduje na zámku Kozel 68 tzv. svozů.Tento mobiliární fond pak posloužil jako materiál, ze kterého doc.Blažíček vybudoval expozici, která měla evokovat atmosféru bydlení šlechty přelomu minulého století.

Prezentace zámku Kozel v nové grafice nad publikačním systémem invioCMS

Firemní portál a prezentace, Implementace redakčního / publikačního systému (CMS)

Prezentace zámku Kozel v nové grafice nad publikačním systémem invioCMS

Redesign prezentace byl nezbytný z důvodů změny zámeckého Corporate Identity. Design byl navržen tak, aby svou strukturou vycházel z celopodnikové prezentace www.npu.cz. Zároveň byla provedena celková modernizace, která se dotkla nejen designu, ale současně i nástroje pro správu obsahu prezentace - redakční systém byl zároveň povýšen na nejnovější verzi invioCMS.